Our pleasure to service!

Giỏ hàng của bạn đang trống

Tiếp tục mua hàng

Mực xào thập cẩm ( Stir fry squid with vegetable)

99,000₫

Sản phẩm khác

Category
  • Home
  • Menu
  • Food tour
  • Gallery
    Sản phẩm nổi bật
  • About us