Our pleasure to service!

Giỏ hàng của bạn đang trống

Tiếp tục mua hàng

Gà Xiên Nướng ( Grilled chicken skewer)

79,000₫

Sản phẩm khác

Category
  • Home
  • Menu
  • Food tour
  • Gallery
    Sản phẩm nổi bật
  • About us